Παιδικός σταθμός - Νηπιαγωγείο “Γλυκές Φατσούλες”

Στις φροντίζουμε ώστε να προσφέρουμε στο παιδί τα ερεθίσματα εκείνα που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει την προσωπικότητά του, εφοδιάζοντάς το παράλληλα με γνώσεις και αρχές που θα το συνοδεύουν για μια ζωή.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να μπορέσουν οι μαθητές μας να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να μάθουν να συμβιώνουν και να συνεργάζονται αρμονικά, αλλά και να υιοθετήσουν μια θετική στάση απέναντι στη “διά βίου μάθηση”. Γιατί, όπως έχει πει και ο γνωστός Αμερικανός συγγραφέας William Arthur Ward:

“Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή. Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις δεδομένα, είναι να φτάνεις στην κατανόηση.”

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ welcome
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ icon 01

ευχάριστο
περιβάλλον

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ icon 03

δημιουργικότητα
στην εκπαίδευση

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ icon 02

σύγχρονες
μέθοδοι διδασκαλίας

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ icon 04

ποικιλία
παροχών

Γλυκές Φατσούλες

Από το 1993, αγκαλιάζουμε με γνώση και αγάπη τους μικρούς πρωταγωνιστές της ζωής σας!