ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Οι , με μεγάλη και πολυετή πείρα στο χώρο της εκπαίδευσης, υποδέχονται με αγάπη και φροντίδα Βρέφη και Μικρά Παιδιά, σε ένα ασφαλές, άνετο, ελκυστικό και γεμάτο ερεθίσματα περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε παιδιού και εφαρμόζοντας τις ανάλογες μεθόδους διδασκαλίας ανά ηλικία, οι στόχοι τους οποίους επιδιώκουμε σταθερά είναι οι εξής:

 • Η διαρκής συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον για την ομαλή προσαρμογή.
 • Η προσφορά των απαραίτητων ερεθισμάτων για τη σωματική και κινητική εξάσκηση.
 • Η ενδυνάμωση των ξεχωριστών ικανοτήτων και η αφύπνιση των συναισθημάτων του.
 • Η ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, η οποία θέτει τις βάσεις για εξέλιξη, αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση.
 • Η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων και του πνεύματος συνεργασίας.
 • Η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης με γνώμονα την εμπειρική γνώση μέσω βιωματικών προγραμμάτων.
 • Η επικοινωνία μέσω του προφορικού λόγου, σε συνάρτηση με την εξάσκηση της γραφικής ικανότητας.
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα από το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, οι μικροί μαθητές προετοιμάζονται κατάλληλα τόσο μαθησιακά όσο και ψυχοσωματικά ενώ παράλληλα βρίσκουν ένα κατάλληλο και πρόσφορο περιβάλλον που τους επιτρέπει να αναπτύξουν μια σειρά δεξιότητες, αλλά και να αφομοιώσουν στάσεις και συμπεριφορές απαραίτητες για την ηλικία τους.

Βασιζόμενοι στην αγάπη μας για τα παιδιά και στο μεράκι μας για δημιουργία, σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά , συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων μας, οι οποίοι αφορούν:

 • Στην κοινωνικοποίηση μέσω των εκπαιδευτικών διαδικασιών και την ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων.
 • Στην ελεύθερη έκφραση και στην επιχειρηματολογία.
 • Στην προαγωγή της γλωσσικής ανάπτυξης και στην εξοικείωση με τον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Στη σταδιακή απόκτηση της γνώσης μέσα από την αυτενέργεια και τη βιωματική μάθηση.
 • Στην προετοιμασία για μια ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα και δράσεις.

Οι κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου προσδιορίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και περιλαμβάνουν τα πεδία της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και της Πληροφορικής.

Τόσο στην Προσχολική Αγωγή όσο και στο Νηπιαγωγείο, σταθερή μας επιδίωξη και προϋπόθεση αποτελεί η συνεργασία του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού μας προσωπικού με τους γονείς, με γνώμονα πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το παιδί.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ