ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΣ

Βρείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως νηπίου
  • Αντίγραφο δελτίων ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων
  • Ατομικό Δελτίο Εγγραφής (Συμπληρώνεται στο σχολείο)
  • Ιατρικό Πιστοποιητικό για την εγγραφή (Δίνεται από το σχολείο, συμπληρώνεται από τον/την παιδίατρο του παιδιού)
  • Δελτίο Υγείας Μαθητή Υπουργείου Παιδείας (Μόνο για το Νηπιαγωγείο) (Δίνεται από το σχολείο, συμπληρώνεται από τον/την παιδίατρο του παιδιού)
  • Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα περί ασφαλούς μετακίνησης νηπίου (Δίνεται από το σχολείο)

Για την εγγραφή/επανεγγραφή μαθητή, παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ / ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Διεύθυνση οικίας:
Τηλέφωνο οικίας:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ
Ονοματεπώνυμο:
Επάγγελμα:
Επωνυμία εταιρείας:
Διεύθυνση εργασίας:
Τηλέφωνο εργασίας:
Κινητό:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
Επάγγελμα:
Επωνυμία εταιρείας:
Διεύθυνση εργασίας:
Τηλέφωνο εργασίας:
Κινητό:
1 + 7 =